REVOLT HOUSE is een passief huis

smart building
Het is tijd om de bouwwereld op de kop te zetten. Wij organiseren de bouw anders en bouwen met een optimalisatie van de nieuwste technieken en hoogwaardige materialen.

duurzaam
Energiezuinig en bewust omgaan met materialen omdat het moet. Circulair als het kan. Beter dan  de minimale eis van het bouwbesluit omdat we bouwen voor de toekomst.

levensloopbestendig
Natuurlijk maken we een gebouw voor elke levensfase en vanzelfsprekend levensloopbestendig. Daarnaast is het gebouw door zijn modulaire opbouw eenvoudig uit te breiden of te verkleinen.

betaalbaar
Een gebouw voor de toekomst en betaalbaarder dan een volgens het huidige bouwbesluit. Lage energielasten als bonus voor een passief huis constructie of lage energie gebouw.