PASSIEF HUIS PRINCIPE
volgens revolt house

Passief Bouwen volgens passief huis principes

De belangrijkste principes om passief te kunnen bouwen ziet u in deze illustratie. Passief bouwen begint met hoge isolatiewaarden. Het huidig bouwbesluit stelt een RC waarde voor van 4,5. Onze gevels kennen een RC waarde van maar liefst 9,5. Daarnaast een goede orientatie op het zuiden met triple glas en goed luchtdicht bouwen, maar wel dampopen!

Zongericht bouwen – gebruik van passieve zonne-energie
Energiezuinig – hoge isolatie waarde Rc= 9 m2K/W
Gezond binnenklimaat – gebruik gezonde materialen
Kwaliteit – Getest tijdens bouw en oplevering
Flexibel in ontwerp en eenvoudig bouwprincipe

Meer weten over Passief Bouwen? Neem een kijkje op deze websites

www.passiefbouwen.nl

www.passiefhuismarkt.nl